Känslostorm är en erfarenhetsbaserad fackbok om att möta döden i arbetet. Läsaren bjuds bakom kulisserna och får känna blodet rusa samtidigt som fakta presenteras. Boken är till för de som kan väntas möta döden i sitt arbete (t.ex. blivande poliser, officerare, sjukvårds- och räddningstjänstpersonal), men även för de som vill få ett inifrånperspektiv på några av samhällets svåraste yrken.


Boken ger bl.a. insikt i vad det kan innebära att meddela dödsbud, ta hand om ruttna kroppar, ingripa vid mord och hantera dödsfall i egen organisation. Händelserna kläs med fakta om bl.a. suicid, våld i nära relation, missbruk, ensamhet, psykisk ohälsa, arbetsplatsolyckor, och militär utlandstjänst.

Dela!

Scrolla ner

Dödsbudet landar som en käftsmäll. Det fullkomligt exploderar i hennes ansikte. Sedan följer ett skrik. Ett skrik som skär genom allt. Hennes skrik blir till en cementklump i min mage. Allt jag vill är att försvinna. Men det går inte, för jag måste vara kvar och leverera en mening till.

Kapitel 7: Dödsbud

KÄNSLOSTORM

att möta döden i sitt arbete

Hjälper polisstudenter till professionell hantering av bla: våld i nära relation, missbruk, hantering av avlidna, psykisk ohälsa och dödsbud samt bjuder på information som annars är svår eller omöjlig att hitta.

Ger officersstudenter ett historiskt perspektiv på värnpliktsutbildning samt en samtida bild av stabstjänstgöring i Mali. Boken öppnar vidare upp för reflektion gällande egen död samt beslut om att ta annans liv.

Ger studenter inom skilda professioner (sjuksköterskor, socionomer, brandmän etc.) förståelse för arbete i dödens närhet, vilka känslor som kan väckas hos människan bakom uniformen och hur dessa kan hanteras.

Boken kan även läsas av de som är nyfikna på hur det kan vara att möta döden och arbeta i olika extrema miljöer. Det kan t.ex. vara vänner och anhöriga till studenter eller yrkesverksamma. Läsaren bjuds med bakom kulisserna och får känna blodet rusa samtidigt som intressant fakta presenteras. 

Foto: Gergely Markhot, EUTM Mali

Bamako, 16 oktober 2019


Patrik Thunholm t.v. och H.M. Konung Carl XVI Gustaf t.h.

Om författaren


Patrik Thunholm beskriver sig själv som en praktiskt orienterad akademiker med erfarenhet från flera olika uniformsyrken.


Han har en bakgrund som bland annat: 

  • yrkesofficer (1996–2000),
  • polis (2004–2015),
  • HR-chef i brandkåren (2015–2017),
  • reservofficer (2016-)
  • försvarsanalytiker (2017-)

Vid sidan av officers- och polisexamen har Patrik även två magisterexamina (rätts- och informationsvetenskap).


Patrik har arbetat som polislärare och kursansvarig på Polisutbildningen. Han gästföreläser där alltjämt och då inom flera av de områden som boken täcker.