Känslostorm är en erfarenhetsbaserad fackbok om att möta döden i arbetet och vilka känslor det väckt hos människan bakom uniformen. Läsaren bjuds med bakom kulisserna och får känna blodet rusa samtidigt som också intressanta fakta presenteras.


Boken ger bl.a. insikt i vad det kan innebära att:

  • förhindra självmord,
  • meddela dödsbud,
  • ingripa vid mord,
  • ta hand om förruttnade kroppar och
  • hantera dödsfall i egen organisation.

Och inte minst om hur detta upplevts och känts. 

Dödsbudet landar som en käftsmäll. Det fullkomligt exploderar i hennes ansikte. Sedan följer ett skrik. Ett skrik som skär genom allt. När det når mina öron vill jag bara sjunka genom golvet och försvinna. Men det går inte, för jag måste vara kvar och leverera en mening till.


Kapitel 7: Dödsbud

Känslostorm är till för läsare som vill få ett inifrånperspektiv på några av samhällets svåraste yrken. Boken kan även fungera som professionellt stöd för blivande poliser, officerare, brandmän, präster, socionomer, sjuksköterskor m.m. 

Polisen
Kyrkan
Ambulans
Sveriges kommuner och regioner
MSB
Socialstyrelsen
Försvarsmakten

Behöver du prata med någon? Det finns stöd att få.

Kontakta Patrik!

Copyright © Alla rättigheter förbehållna